Matemàtiques

Jocs amb Matemàtiques (Math Playground)

Hashiwokakero http://www.nikoli.com/en/puzzles/hashiwokakero/

Puzzle 1 9x9 - Fàcil

Puzlle 2  9x9 - Fàcil

Puzzle 3 9x9 - Fàcil

Puzzle 4 16x9 - Mitjà

Puzzle 5 16x9 - Mitjà

Puzzle 6 16x9 - Mitjà

Puzzle 7 22x13 - Mitjà

Puzzle 8 22x13 - Difícil

Puzzle 9 32x18 - Difícil
Puzzle 10 32x18 - Difícil

Treball: Càlcul de la lletra del DNI

3r d'ESO

Contrassenya per la web de Matemàtiques

Activitats

Per practicar més

Sumes, restes, multiplicacions, divisions i operacions combinades

Inequacions

Exponents


Exercicis per a reforç de Matemàtiques (Tots els nivells)

Toomates

ThatQuiz 


Estadística

Nom de l’activitat: On agafem l’avió?
Plantejament de l’activitat: Analitzar el comportament de la població en els aeroports catalans
Àmbit: Anàlisi descriptiva
Objectiu: Analitzar quin és el comportament de la població en els diferents aeroports de Catalunya segons la tipologia de vol
Conceptes estadístics: Taula de freqüències, mitjana, moda, mediana, diagrama lineal, diagrama de sectors
Competència bàsica: Tractament de la informació i competència matemàtica. Competència en comunicació lingüística. Coneixement i interacció amb el món físic
Durada: 60 minuts

NOMÉS MOZILLA FIREFOX O GOOGLE CHROME!
Descarregar: Full de càlcul

Pràctica: On agafem l'avió?

Referències: http://aprenestadistica.gencat.cat/

Entrades populars d'aquest blog

Impressora 3D gegant per construir cases en menys d'un dia